System (Sustav) > Program Language (Programski jezik) > ZBI
System (Sustav) > Program Language (Programski jezik) > ZBI

System (Sustav) > Program Language (Programski jezik) > ZBI

Zebra Basic Interpreter (ZBI 2.0) opcija je za programiranje pisača koja se može kupiti.
Ako želite kupiti tu opciju, obratite se prodavaču proizvoda tvrtke Zebra.
Ako su na pisač preuzeti ZBI programi, s pomoću ove stavke izbornika možete odabrati program koji želite pokrenuti. Ako na vašem pisaču ne postoji program, na zaslonu se prikazuje NONE (NIŠTA).
Ako su programi ZBI preuzeti, ali nijedan se ne izvodi, pisač prikazuje sve dostupne programe. Kako biste pokrenuli neki od njih, dodirnite
Run
(Pokreni) ispod naziva programa.
Nakon pokretanja odabranog programa na popisu na zaslonu prikazuje se samo taj program. Dodirnite
Stop
(Zaustavi) kako biste prekinuli program.
Upotrijebljena naredba SGD:
zbi.key
(identificira je li opcija ZBI 2.0 omogućena ili onemogućena na pisaču)