System (Sustav) > Settings (Postavke) > Display Time Format (Format vremena na zaslonu)
System (Sustav) > Settings (Postavke) > Display Time Format (Format vremena na zaslonu)

System (Sustav) > Settings (Postavke) > Display Time Format (Format vremena na zaslonu)

Ovom postavkom odabirete format vremena koji će pisač upotrebljavati.
Prihvaćene vrijednosti: 12-Hour (12-satni), 24-Hour (24-satni)
Upotrijebljena naredba SGD:
device.idle_display_value