System (Sustav) > Settings (Postavke) > Power Up Action (Radnja pri uključivanju)
System (Sustav) > Settings (Postavke) > Power Up Action (Radnja pri uključivanju)

System (Sustav) > Settings (Postavke) > Power Up Action (Radnja pri uključivanju)

Postavite koju će radnju pisač izvršiti tijekom uključivanja.
Prihvaćene vrijednosti:
  • CALIBRATE (KALIBRACIJA) – prilagođava razine i pragove senzora, određuje duljinu naljepnice i uvlači medij do sljedeće mreže.
  • FEED (ULAGANJE) – uvlači naljepnice na prvu točku registracije.
  • LENGTH (DULJINA) – određuje duljinu naljepnice s pomoću trenutačnih vrijednosti senzora i uvlači medij do sljedeće mreže.
  • NO MOTION (BEZ POMAKA) – nalaže pisaču da ne pomiče medij. Morate ručno osigurati da je mreža ispravno postavljena ili pritisnuti gumb
    FEED
    (Ulaganje) kako biste namjestili sljedeću mrežu.
  • SHORT CAL (KRATKA KALIBRACIJA) – postavlja pragove za medije i mrežu bez prilagođavanja snage senzora, određuje duljinu naljepnice i umeće medije do sljedeće mreže.
Povezane naredbe ZPL:
^MF
Upotrijebljena naredba SGD:
ezpl.power_up_action
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Calibration (Kalibracija)