System (Sustav) > Settings (Postavke) > Print: System Settings (Ispisivanje: postavke sustava)
System (Sustav) > Settings (Postavke) > Print: System Settings (Ispisivanje: postavke sustava)

System (Sustav) > Settings (Postavke) > Print: System Settings (Ispisivanje: postavke sustava)

Ispisuje izvješće o konfiguraciji pisača.
Povezane naredbe ZPL:
~WC
Tipke upravljačke ploče:
 • Dvije sekunde zadržite
  CANCEL
  (Odustani) tijekom uključivanja pisača.
 • Dok je pisač u stanju spremnosti za rad, istovremeno pritisnite i dvije sekunde zadržite
  FEED
  (Ulaganje) +
  CANCEL
  (Odustani).
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Print Listings on Label (Ispisivanje popisa na naljepnicu)