System (Sustav) > Settings (Postavke) > Restore Defaults (Vraćanje zadanih postavki)
System (Sustav) > Settings (Postavke) > Restore Defaults (Vraćanje zadanih postavki)

System (Sustav) > Settings (Postavke) > Restore Defaults (Vraćanje zadanih postavki)

Vraća specifične postavke pisača, poslužitelja ispisivanja i mreže na zadane tvorničke postavke.
Budite oprezni pri učitavanju zadanih postavki jer ćete morati ponovo učitati sve postavke koje ste ručno promijenili. Ova stavka izbornika dostupna je u dva korisnička izbornika s različitim tvorničkim vrijednostima za svaku od njih.
Prihvaćene vrijednosti:
 • PRINTER (PISAČ) – vraća sve postavke pisača, osim mrežnih postavki, na zadane tvorničke vrijednosti. Budite oprezni pri učitavanju zadanih postavki jer ćete morati postaviti sve postavke koje ste ručno promijenili.
 • NETWORK (MREŽA) – ponovo pokreće žičnog ili bežičnog poslužitelja za ispisivanje. Uz bežični poslužitelj za ispisivanje, pisač će se također ponovo povezati s bežičnom mrežom.
 • LAST SAVED (POSLJEDNJE SPREMLJENO) – učitava postavke posljednjeg trajnog spremanja.
 • NO MOTION (BEZ POMAKA) – nalaže pisaču da ne pomiče medij. Morate ručno osigurati da je mreža ispravno postavljena ili pritisnuti gumb
  FEED
  (Ulaganje) kako biste namjestili sljedeću mrežu.
 • SHORT CAL (KRATKA KALIBRACIJA) – postavlja pragove za medije i mrežu bez prilagođavanja snage senzora, određuje duljinu naljepnice i umeće medije do sljedeće mreže.
Povezane naredbe ZPL:
 • PRINTER (PISAČ) –
  ^JUF
 • NETWORK (MREŽA) –
  ^JUN
 • LAST SAVED (POSLJEDNJE SPREMLJENO) –
  ^JUR
Tipke upravljačke ploče: Kako biste parametre pisača vratili na tvorničke vrijednosti, istovremeno držite
FEED
(Ulaganje) +
PAUSE
(Pauza) tijekom uključivanja pisača.
Internetske stranice pisača:
 • PRINTER (PISAČ) –
  View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
  Restore Default Configuration (Vrati zadanu konfiguraciju)
 • NETWORK (MREŽA) –
  Reset Print Server (Ponovno postavljanje poslužitelja za ispisivanje)
  Print Server Settings (Postavke poslužitelja za ispisivanje)
 • LAST SAVED (ZADNJE SPREMLJENO) –
  View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
  Restore Saved Configuration (Vrati spremljenu konfiguraciju)