dijagnostika
dijagnostika

dijagnostika

Informacije o funkcijama pisača koje ne rade. Upotrebljavaju se za rješavanje problema s pisačem.