IZBRISIVA memorija
IZBRISIVA memorija

IZBRISIVA memorija

Postojana memorija u kojoj se zadržavaju spremljene informacije kada je napajanje isključeno. U ovaj memorijski prostor spremljen je radni program pisača. Također omogućuje spremanje opcionalnih fontova pisača, grafičkih formata i cjelovitih formata naljepnica.