medij na roli
medij na roli

medij na roli

Medij koji se isporučuje namotan na jezgru (uobičajeno kartonsku). Može biti neprekidni (naljepnice nisu razdvojene)
Neprekidni medij
ili isprekidani medij (naljepnice su razdvojene na neki način).
Isprekidani medij
Usporedite s presavijeni medij.