postojana memorija
postojana memorija

postojana memorija

Elektronička memorija koja zadržava podatke čak i nakon isključivanja napajanja pisača.