simbologija
simbologija

simbologija

Pojam se u pravilu upotrebljava pri pozivanju na crtični kod.