Standardne kontrole sučelja
Standardne kontrole sučelja

Standardne kontrole sučelja

Korisničko sučelje pisača nalazi se na vrhu pisača prema prednjoj strani.
Standardne kontrole sučelja
Ikona
Gumb
Opisi
1. Gumb
POWER
(Napajanje) – pritiskom ovog gumba uključuje se i isključuje napajanje pisača.
Upotrebljava se i za pokretanje niskoenergetskog stanja mirovanja i aktiviranja.
 • Početno uključivanje – pritišćite
  POWER
  (Napajanje) dok indikatori pisača ne počnu bljeskati u raznim kombinacijama nekoliko sekundi. To naznačuje da pisač izvršava samodijagnostiku i konfiguracijske provjere te integrira opcionalne komponente. Indikator STATUS počet će svijetliti zeleno, naznačujući da je pisač spreman za uobičajeno ispisivanje.
 • Energy Star (način rada uz malu potrošnju energije) – kako biste smanjili potrošnju energije, pritisnite i otpustite
  POWER
  (Napajanje) jednom kako biste pisač postavili u način rada Energy Star s malom potrošnjom energije. Svi će se indikatori isključiti osim indikatora STATUS koji bljeska kako bi naznačio da je pisač u načinu rada Energy Star.
 • Isključivanje s odgodom načina rada Energy Star – pritisnite i zadržite
  POWER
  (Napajanje) 4 – 9 sekundi. Možete započeti zadatak ispisivanja serije i pisač postaviti u stanje male potrošnje energije, tj. stanje mirovanja nakon dovršetka zadatka.
 • Isključivanje – pritisnite i zadržite
  POWER
  (Napajanje) 4 – 9 sekundi kako biste isključili pisač.
 • Način rada za oporavak od prekida napajanja – ova značajka pisača aktivira se postavkom fizičkog premosnika na jednom od opcionalnih modula za povezivanje pisača ugrađenih u pisač. Ovaj način rada možete uključiti i isključiti aktiviranjem premosnika.
  • Pisač će se automatski uključiti kad se ukopča u aktivan izvor napajanja izmjeničnom strujom.
  • Podržava stanje mirovanja i isključivanje napajanja s odgodom stanja mirovanja.
  • Kad se pokrene način rada za oporavak od prekida napajanja, pisač se ponovo postavlja i pokreće početni slijed za uključivanje nakon prekida napajanja (Isključivanje).
Način rada za oporavak od prekida napajanja dostupan je SAMO kod pisača s ugrađenim modulom za povezivanje pisača.
2. Indikator STATUS – primarni indikator statusa za ukupnu ispravnost pisača i radni status. Poznat je i kao indikator napajanja.
 • Zelena – pisač je spreman za ispisivanje i prijenos podataka.
 • Zelena, polako se uključuje i isključuje – pisač je u stanju mirovanja.
 • Crvena – ponestalo je medija, pogreška prepoznavanja medija, otvorena glava (poklopac / ispisna glava), pogreška rezanja, pogreška provjere valjanosti ispisne glave.
 • Jantarna – prekomjerna temperatura ispisne glave, kvar elementa ispisne glave, napunjena memorija prilikom spremanja sadržaja (formati, grafike, fontovi itd.) i kvar napajanja sučelja za USB ili serijski priključak.
 • Bljeska jantarno – preniska temperatura ispisne glave.
 • Bljeska crveno – previsoka temperatura ispisne glave. Ovaj je status u kombinaciji s indikatorom PAUZE koji bljeska crveno. Pisač treba hlađenje i ponovno pokretanje.
3. Indikator PAUZA – kad indikator pauze svijetli, pisač je u načinu pauze. Kad je indikator pauze uključen, naljepnica (obrazac za ispisivanje) ili sve naljepnice (obrasci za ispisivanje) na čekanju u redu međuspremnika pisača mogu se otkazati gumbom
CANCEL
(Odustani).
 • Jantarna – pisač je pauziran. Ispisivanje, ulaganje naljepnice (pomicanje) i druge aktivnosti za naljepnice obustavljene su dok se stanje pauze ne prekine pritiskom gumba
  PAUSE
  (Pauza).
 • Bljeska crveno – previsoka temperatura ispisne glave. U kombinaciji s indikatorom STATUS koji bljeska crveno, naznačuje da se pisač mora ohladiti i zatim ponovo pokrenuti.
4. Indikator PODACI – naznačuje status aktivnosti prijenosa podataka.
 • Isključeno – ne izvršava se prijenos podataka.
 • Zelena – radnja podatkovne komunikacije nije završena, ali se podaci aktivno ne prenose.
 • Bljeska zeleno – u tijeku je podatkovna komunikacija.
 • Bljeska jantarno – PONESTALO JE MEMORIJE prilikom spremanja sadržaja (formati, grafike, fontovi itd.).
5. Indikator POTROŠNI MATERIJAL – naznačuje status medija uloženih u pisač (naljepnice, računi, etikete, vrpca za prijenos, spremnik vrpce itd.).
 • Crvena – ponestalo je medija.
 • Bljeska crveno — PONESTALO JE VRPCE. Odnosi se na ispisivanje u načinu rada toplinskog prijenosa. (Pisač NE treba vrpcu za ispisivanje u načinu rada izravnog toplinskog ispisivanja.)
 • Bljeska crveno i jantarno – gotovo potrošen spremnik s vrpcom (samo pisači ZD421 sa spremnikom s vrpcom).
 • Bljeska jantarno – VRPCA UMETNUTA (samo pisači ZD421 sa spremnikom s vrpcom). Prepoznaje se kad je pisač postavljen za ispisivanje u način rada izravnog toplinskog ispisivanja u kojem pisač NE treba vrpcu za ispisivanje.
6. Indikator MREŽA – naznačuje mrežnu aktivnost i status.
 • Jantarna – prepoznata je veza 10 base Ethernet (LAN).
 • Zelena – prepoznata je veza 10/100 Ethernet (LAN) ili povezanost vezom Wi-Fi (WLAN) s jakim signalom.
 • Crvena – u slučaju kvara Etherneta (LAN) ili veze Wi-Fi (WLAN).
 • Bljeska crveno – tijekom uspostave veze Wi-Fi (WLAN).
 • Bljeska jantarno – tijekom provjere autentičnosti za Wi-Fi (WLAN).
 • Bljeska zeleno – kad je uspostavljena veza Wi-Fi (WLAN), ali je signal slab.
7. Gumb
CANCEL
(Odustani) – otkazuje zadatke ispisivanja. Funkcionira samo kad je pisač u stanju pauze.
 • Otkazivanje ispisivanja – jednom pritisnite
  CANCEL
  (Odustani) kako biste otkazali ispisivanje sljedećeg formata u međuspremniku za ispisivanje.
 • Otkazivanje svih zadataka ispisivanja – pritisnite i zadržite
  CANCEL
  (Odustani) dvije sekunde. Pisač otkazuje ispis SVIH formata na čekanju.
8. Gumb
FEED
(Ulaganje) (pomicanje) – uvodi naljepnicu (obrazac/format za ispisivanje).
 • Ulaganje jedne naljepnice (jedan prazni oblik ili duljina naljepnice, računa, etikete, ulaznice itd.) – pritisnite i otpustite
  FEED
  (Ulaganje) kad pisač ne ispisuje.
 • Pomicanje više naljepnica – pritisnite i zadržite
  FEED
  (Ulaganje) kad pisač ne ispisuje. Pisač pomiče uložene medije na početni položaj sljedeće naljepnice (format/oblik) i zatim sljedeće dok ne otpustite
  FEED
  (Ulaganje).
 • Ponovno ispisivanje zadnje naljepnice (aktivirano putem SGD naredbe:
  ezpl.reprint_mode
  ) – ova značajka omogućuje ponavljanje neuspjelog ispisivanja medija. Ako ponestane medija u pisaču (papir, naljepnice, vrpca za prijenos itd.), može ponovo ispisati zadnju naljepnicu (obrazac ili format za ispisivanje).
  Međuspremnik pisača koji pohranjuje sliku ispisa za ispisivanje i ponovno ispisivanje automatski se čisti kad se pisač isključi ili ponovo postavi.
9. Gumb
PAUSE
(Pauza) – pauzira ispisivanje i pomicanje medija.
 • Zaustavite aktivnosti ispisivanja i postavite pisač u stanje pauze – pritisnite
  PAUSE
  (Pauza). Pisač će dovršiti ispisivanje trenutačne naljepnice prije pauziranja. Indikator PAUZA svijetli jantarno (narančasto/žuto) kako bi naznačio da je pisač pauziran.
 • Prekinite pauziranje i vratite pisač na uobičajeni način rada – pritisnite
  PAUSE
  (Pauza) kad je pisač pauziran. Ako ispisujete zadatak s više naljepnica (obrazac ili format) ili ako je u redu čekanja za ispisivanje jedan ili više drugih zadataka ispisivanja, pisač će nastaviti ispisivanje zadataka u redu čekanja.
Kod pisača s dodirnim zaslonom u boji, kontrole korisničkog sučelja mapiraju se kako je ovdje prikazano. Funkcije gumba jednake su onima opisanima ranije.
1
Indikator statusa
4
Gumb
CANCEL
(Odustani)
2
Gumb
PAUSE
(Pauza)
5
Dodirni zaslon u boji i sučelje
3
Gumb
FEED
(Ulaganje)
6
Gumb
POWER
(Napajanje)