Status – opcija Wi-Fi (WLAN)
Status – opcija Wi-Fi (WLAN)

Status – opcija Wi-Fi (WLAN)

Ova tablica opisuje statuse Wi-Fi (WLAN) mreže.
Indikatori statusa Wi-Fi (WLAN) mreže
Status
Opis
Povezivanje Wi-Fi na WLAN
Svjetlo bljeska crveno dok pisač pristupa mreži.
Svjetlo zatim bljeska žuto dok pisač provjerava autentičnost mreže.
Wi-Fi (WLAN) 100base veza
Pisač je povezan s mrežom i signal Wi-Fi je jak.
Wi-Fi (WLAN) 10base veza
Pisač je povezan s mrežom i signal Wi-Fi je slab.
Pogreška veze s Wi-Fi (WLAN) mrežom
Postoji stanje pogreške. Pisač nije povezan s vašom mrežom.