Status – uobičajeni uvjeti rada
Status – uobičajeni uvjeti rada

Status – uobičajeni uvjeti rada

Ova tablica opisuje status pisača u uobičajenim uvjetima rada.
Indikatori statusa uobičajenih uvjeta rada
Status
Opis
Pisač je spreman
Pisač je uključen i spreman za ispisivanje.
Pauza
Pisač je pauziran. Pritisnite
PAUSE
(Pauza) kako biste nastavili s ispisivanjem.
Ponestalo je medija
U pisaču je ponestalo medija (naljepnice, računi, etikete, ulaznice itd.).
Treba obratiti pažnju na pisač jer bez intervencije korisnika ne može nastaviti s radom.
Ponestalo je vrpce
Pisač je prepoznao kraj role s vrpcom (reflektirajući kraj na rolama s vrpcom) ili, u slučaju pisača sa spremnikom s vrpcom, nedostatak spremnika s vrpcom.
S druge strane, ako je pisač sa spremnikom s vrpcom postavljen na ispisivanje u načinu rada toplinskog prijenosa, spremnik s vrpcom mora se zamijeniti kako bi pisač mogao nastaviti s radom.
Mala količina vrpce (samo pisači sa spremnikom s vrpcom)
Zadana vrijednost za stanje niske količine vrpce je 10 % preostale vrpce.
Indikator medija bljeska crveno i žuto, a indikator statusa svijetli žuto.
Vrpca umetnuta (samo pisači sa spremnikom s vrpcom)
Pisač s toplinskim prijenosom postavljen je na način rada izravnog toplinskog ispisivanja, a umetnut je spremnik s vrpcom.
Izvadite spremnik s vrpcom kako biste nastavili ispisivati u načinu rada izravnog toplinskog ispisivanja.
Prijenos podataka
U tijeku je podatkovna komunikacija.
Prijenosi podataka pauzirani su
Radnja podatkovne komunikacije nije završena, ali podaci se u to vrijeme ne prenose aktivno.
Ponestalo je memorije
Ponestalo je memorije prilikom pokušaja spremanja sadržaja kao što su formati, grafike i fontovi.
Provjerite ima li pisač dovoljno memorije za podatke koje pokušavate prenijeti.
Otvoren poklopac / ispisna glava
Poklopac (ispisna glava) otvoren. Treba obratiti pažnju na pisač jer bez intervencije korisnika ne može nastaviti s radom.
Pogreška rezanja (zapinjanje)
Oštrica rezača zapinje i ne pomiče se pravilno.
Rezač nije komponenta koju može servisirati operater. Za pomoć nazovite servisnog tehničara.
NEMOJTE uklanjati poklopac rezača (okvir). Nikad nemojte pokušavati umetnuti strane predmete ili prste u mehanizam rezača.
Provjera autentičnosti spremnika nije uspjela (samo pisači s vrpcom)
Ne može se provjeriti autentičnost spremnika s vrpcom ili je spremnik promijenjen.
Vaš pisač podržava samo originalne vrpce tvrtke Zebra. Za ispisivanje ne može upotrebljavati obnovljene spremnike s vrpcom ili spremnike s vrpcom koje nije proizvela tvrtka Zebra.