Održavanje
Održavanje

Održavanje

Ovaj odjeljak opisuje procese rutinskog čišćenja i održavanja. Preporučuje se nabaviti potrošni materijal koji radi s vašim pisačem na zebra.com/supplies.