Zamjena ispisne glave
Zamjena ispisne glave

Zamjena ispisne glave

Prije zamjene ispisne glave pregledajte ove korake za njezino vađenje/ugradnju.
Pripremite radno okruženje tako da bude zaštićeno od elektrostatičkog pražnjenja. U vašem radnom okruženju ne smije biti statičkog elektriciteta. Za držanje pisača i upotrebu vodljive trake za zapešće morate upotrebljavati pravilno uzemljenu vodljivu podlogu kako biste se zaštitili.
Iskopčajte pisač iz izvora napajanja i pričekajte da se ohladi kako biste spriječili ozljede ili oštećenje sklopovlja pisača.