Zamjena ispisne glave – modeli pisača ZD421/ZD621 za ispisivanje toplinskim prijenosom s rolom s vrpcom
Zamjena ispisne glave – modeli pisača ZD421/ZD621 za ispisivanje toplinskim prijenosom s rolom s vrpcom

Zamjena ispisne glave – modeli pisača ZD421/ZD621 za ispisivanje toplinskim prijenosom s rolom s vrpcom

 1. Pratite ove korake kako biste izvadili ispisnu glavu:
  1. Isključite i otvorite pisač.
   1
   Ispisna glava
  2. Gurnite zasun za otpuštanje ispisne glave prema ispisnoj glavi (prikazano zeleno na sljedećoj slici radi preglednosti).
   Desna strana ispisne glave otpušta se prema dolje i dalje od poluge aktuatora ispisne glave.
  3. Zakrenite labavu desnu stranu ispisne glave pisača kako biste je izvadili iz pisača. Izvucite je blago udesno kako biste oslobodili lijevu stranu ispisne glave. Povucite ispisnu glavu prema dolje i odvojite je od nosača vrpce kako biste pristupili spojenim kabelima.
  4. Pažljivo, ali čvrsto izvucite dva priključka kabelskih snopova ispisne glave iz ispisne glave.
   1
   Priključci
   2
   Sklop ispisne glave
 2. Zamijenite ispisnu glavu:
  1. Pritisnite desni priključak kabela ispisne glave u ispisnu glavu.
   Priključak je oblikovan tako da se može ukopčati samo na jedan način.
  2. Pritisnite lijevi priključak kabela ispisne glave na ispisnu glavu.
  3. Umetnite središnji jezičac sklopa ispisne glave u središnji utor na poluzi aktuatora ispisne glave.
  4. Umetnite lijevi jezičac sklopa ispisne glave u utor na lijevoj strani poluge aktuatora ispisne glave.
   1
   Utor
   2
   Jezičac
  5. Gurajte desnu stranu ispisne glave u pisač dok zasun ne zaključa desnu stranu ispisne glave u pisač.
  6. Provjerite pomiče li se ispisna glava slobodno gore i dolje kad je gurnete i stoji li na mjestu kad je pustite.
  7. Očistite ispisnu glavu. Upotrijebite novu olovku za čišćenje ispisne glave kako biste očistili masnoće (otisci prstiju) i prljavštinu. Čistite od središta ispisne glave prema vani kako ne biste oštetili ispisnu glavu. Pogledajte Čišćenje ispisne glave.
  8. Ponovo uložite medije. Ukopčajte kabel napajanja, uključite pisač i ispišite izvješće o konfiguraciji kako biste provjerili funkcionira li sve pravilno. Pogledajte Probno ispisivanje s izvješćem o konfiguraciji.