Konfiguriranje pisača uz Connectivity Wizard (Čarobnjak za povezivanje) iz programa ZebraNet Bridge
Konfiguriranje pisača uz Connectivity Wizard (Čarobnjak za povezivanje) iz programa ZebraNet Bridge

Konfiguriranje pisača uz Connectivity Wizard (Čarobnjak za povezivanje) iz programa ZebraNet Bridge

Premda su vam za povezivanje i konfiguriranje pisača za računalni oblak i rad na mrežama WLAN i LAN dostupne različite mogućnosti, alat koji se preporučuje upotrebljavati je Link-OS Profile Manager. Link-OS Profile Manager dostupan je u ZebraNet Bridge Enterprise (za lokalno i konfiguriranje mreže LAN), uslužnom programu za konfiguriranje dostupnom za preuzimanje na zebra.com/software.
Connectivity Wizard (Čarobnjak za povezivanje) (koji je dio ovog softvera) omogućuje jednostavno konfiguriranje pisača za bežični rad ispisujući odgovarajuću skriptu za ZPL za vaš pisač. Ovim uslužnim programom možete prvi put konfigurirati bežični poslužitelj za ispisivanje pisačem ili ga možete primijeniti nakon ponovnog postavljanja mrežnih mogućnosti pisača na tvorničke postavke.
 1. Ako je već niste preuzeli i instalirali, s web-stranice zebra.com/software preuzmite verziju 1.2.5 ili noviju verziju uslužnog programa ZebraNet Bridge Enterprise i instalirajte je na računalo.
  Za konfiguraciju pisača neophodna je verzija 1.2.5 uslužnog programa ZebraNet Bridge Enterprise ili novija.
 2. Pokrenite uslužni program ZebraNet Bridge Enterprise. Ako se od vas zatraži serijski broj, možete odabrati
  Cancel
  (Odustani) i nastaviti upotrebljavati Connectivity Wizard (Čarobnjak za povezivanje).
 3. Na traci
  Menu
  (Izbornik) sustava Windows odaberite
  Tools (Alati)
  Connectivity Wizard (Čarobnjak za povezivanje)
  .
  Otvara se Connectivity Wizard (Čarobnjak za povezivanje).
 4. S popisa
  Choose Port
  (Odabir ulaza) odaberite ulaz na koji je priključen pisač.
  Ako želite spremiti datoteku bez slanja na pisač...
  Odaberite bilo koji dostupan ulaz.
  Ako odaberete
  File
  (Datoteka)...
  Pretražite lokaciju datoteke.
  Ako odaberete serijski ulaz...
  Ispod popisa
  Choose Port
  (Odabir ulaza) prikazuju se informacije o konfiguriranju serijskog ulaza. Ako je potrebno, promijenite postavke serijske komunikacije kako bi odgovarale postavkama pisača.
  Ako taj priključak upotrebljava neki drugi uređaj, on NEĆE biti naveden na padajućem popisu.
 5. Pritisnite
  Next
  (Sljedeće).
  Čarobnjak postavlja upit za odabir uređaja poslužitelja za ispisivanje koji treba konfigurirati.
 6. Odaberite
  Wireless
  (Bežično),°a zatim pritisnite
  Next
  (Sljedeće).
  Čarobnjak postavlja upit za vrstu upotrijebljenog pisača.
 7. Odaberite vrstu upotrijebljenog pisača, a zatim pritisnite
  Next
  (Dalje).
  Čarobnjak postavlja upit za unos pojedinosti o IP konfiguraciji mreže.
 8. Omogućite opciju
  DHCP
  (dinamičku) ili
  Static
  (Statički) za IP.
  Ako odaberete
  DHCP
  ...
  Pritisnite
  Next
  (Sljedeće) i prijeđite na sljedeći korak ovog postupka.
  Ako odaberete
  Static
  (Statički)...
  Unesite stavke
  IP Address
  (IP adresa), Default Gateway (Zadani pristupnik) i Subnet Mask (Maska podmreže) za bežični poslužitelj za ispisivanje i pritisnite
  Next
  (Sljedeće). Točne vrijednosti zatražite od svog administratora mreže.
  Otvara se prozor Wireless Settings (Postavke bežične veze).
 9. Unesite
  ESSID
  .
  ESSID
  (i pristupni izraz, ako ga primjenjujete) morate postaviti u pristupnoj točki prije dovršetka ovih koraka.
 10. U padajućem izborniku
  Security Mode
  (Sigurnosni način rada) odaberite odgovarajući način rada. Ovisno o odabranoj opciji, prije prelaska na sljedeći korak u ovom postupku izvršite dodatne korake navedene ispod odabrane opcije.
  Ako odaberete...
  Izvršite ove dodatne korake, a zatim prijeđite na sljedeći korak u ovom postupku.
  None
  (Nijedan) (nije odabran sigurnosni protokol)
  Preskočite ovaj korak.
  WEP 40-Bit
  (WEP 40-bitni) ili
  WEP 128-Bit
  (WEP 128-bitni)
  U prozoru odjeljka WEP Options (Opcije za WEP) unesite sljedeće vrijednosti:
  • Authentication Type (Vrsta provjere autentičnosti)
  • WEP Index (WEP indeks)
  • Encryption Key Storage (Pohrana ključa za šifriranje)
  • WEP Keys (WEP ključevi)
  EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-FAST ili WPA-EAP-TLS
  Ako je potrebno, u odjeljku EAP unesite
  Optional Private Key
  (Neobavezni privatni ključ).
  PEAP, LEAP, WPA-EAP-TTLS, WPA-PEAP ili WPA-LEAP
  U odjeljku General Security (Opća sigurnost) unesite
  Security Username
  (Sigurnosno korisničko ime) i
  Password
  (Lozinka).
  WPA-PSK
  U odjeljku WPA odaberite
  PSK Type
  (Vrsta PSK) i unesite
  PSK Name
  (Naziv PSK).
  WPA-EAP-FAST
  U odjeljku General Security (Opća sigurnost) unesite
  Security Username
  (Sigurnosno korisničko ime) i
  Password
  (Lozinka).
  Ako je potrebno, u odjeljku EAP°unesite
  Optional Private Key
  (Neobavezni privatni ključ).
  KERBEROS
  U Kerberos Settings (Postavke za Kerberos) unesite vrijednosti za
  Kerberos User
  (Korisnik Kerberosa),
  Kerberos Password
  (Lozinka za Kerberos),
  Kerberos Realm
  (Područje Kerberosa) i
  Kerberos KDC
  .
  KERBEROS NIJE podržan na poslužiteljima za ispisivanje Internal Wireless Plus ili na radijskim karticama.
 11. Pritisnite
  Next
  (Sljedeće).
 12. U prozoru Wireless Settings (Postavke bežične veze) pritisnite
  Advanced Options
  (Napredne opcije).
  Otvara se prozor Advanced Wireless Settings (Napredne postavke bežične veze).
 13. Pregledajte i po potrebi promijenite postavke u prozoru Advanced Wireless Settings (Napredne postavke bežične veze).
 14. Pritisnite
  OK
  (U redu) za povratak u prozor Wireless Settings (Postavke bežične veze).
 15. Pritisnite
  Next
  (Sljedeće).
  Na temelju odabira u prethodnim koracima čarobnjak izrađuje datoteku skripte s odgovarajućim ZPL naredbama i prikazuje ih za pregled.
  Ako ste odabrali
  Tabletop/Desktop
  (Stolno računalo), prikazuje se dijaloški okvir poput ovoga:
 16. Odaberite hoćete li odmah poslati skriptu ili ćete je spremiti za kasniju upotrebu.