Konfiguriranje pisača vezom Bluetooth
Konfiguriranje pisača vezom Bluetooth

Konfiguriranje pisača vezom Bluetooth

Zebra Setup Utilities (Zebra uslužni programi za postavljanje) omogućuju brzo i jednostavno konfiguriranje bežične veze Bluetooth s pisačem.
 1. Dvaput pritisnite ikonu
  Zebra Setup Utilities
  (ZSU) na radnoj površini.
 2. Pisač i računalo povežite USB kabelom.
 3. Na prvom zaslonu ZSU označite pisač prikazan u prozoru i pritisnite
  Configure Printer Connectivity
  (Konfiguriranje povezivanja pisača).
 4. Na zaslonu Connectivity Type (Vrsta veze) odaberite
  Bluetooth
  , a zatim pritisnite
  Next
  (Sljedeće).
 5. Na zaslonu Bluetooth Settings (Postavke za Bluetooth) označite
  Enabled
  (Omogućeno) kako biste omogućili funkciju Bluetooth.
 6. U polju
  Friendly Name
  (Neslužbeni naziv) postavite naziv uređaja za Bluetooth s pomoću kojeg ćete ga pronalaziti u mreži.
  To je naziv koji će središnji uređaj dodijeliti pisaču.
 7. Ako želite da se uređaj prikazuje kada središnji uređaji pretražuju nove uređaje za uparivanje, polje
  Discoverable
  (Vidljiv) postavite na
  On
  (Uključeno). Ako ne želite, postavite na
  Off
  (Isključeno).
 8. Stavku
  Authentication
  (Provjera autentičnosti) postavite na
  On
  (Uključeno).
  Ova postavke ne postoji u alatu Link-OS Profile Manager, ali je morate postaviti na
  On
  (Uključeno) ako želite unijeti PIN u Zebra Setup Utilities. Stvarna postavka za provjeru autentičnosti na pisaču postavlja se pristupanjem stavkama
  Advanced Settings (Napredne postavke)
  Security Mode (Sigurnosni način rada)
  .
 9. Vrijednosti potrebne za postavljanje opcije
  Authentication PIN
  (PIN za provjeru autentičnosti) razlikovat će se ovisno o Bluetooth verziji koju upotrebljava središnji uređaj kojim upravljate pisačem. Ako se na središnjem uređaju upotrebljava BT v2.0 ili stariji, u ovo polje unesite brojčanu vrijednost. Tu ćete vrijednost morati unijeti na središnjem uređaju kako biste potvrdili Bluetooth uparivanje. Za uparivanje s PIN-om odaberite i
  Security Mode 2
  (Sigurnosni način rada 2) ili
  Security Mode 3
  (Sigurnosni način rada 3) u izborniku
  Advanced Settings
  (Napredne postavke).
  Ako se na središnjem uređaju upotrebljava BT v2.1 ili novija veza, postavka neće imati učinka. U vezama BT v2.1 i novijim verzijama primjenjuje se Secure Simple Pairing (SSP), za koji nije potreban PIN.
 10. Za prikaz naprednih postavki za Bluetooth pritisnite
  Advanced Settings...
  (Napredne postavke).
  Više informacija o Advanced Settings (Napredne postavke) potražite u Vodiču za žične i bežične poslužitelje za ispisivanje. Taj je vodič dostupan za preuzimanje na zebra.com/manuals.
 11. Pritisnite
  Next
  (Sljedeće) kako biste nastavili s konfiguracijom pisača.
  Prikazat će se specifične SGD naredbe koje trebate za konfiguriranje pisača sa svog središnjeg uređaja.
 12. Na zaslonu Send Data (Slanje podataka) pritisnite naziv pisača kojem želite poslati naredbe. Možete pritisnuti i
  File
  (Datoteka) kako biste naredbe spremili u datoteku za naknadnu upotrebu.
 13. Za slanje naredbi odabranom pisaču pritisnite
  Finish
  (Završi).
  Pisač će se ažurirati i ponovo pokrenuti s navedenim postavkama programiranja.
 14. Sada možete iskopčati USB sučelje s pisača.
 15. Kako biste dovršili postupak uparivanja vezom Bluetooth, omogućite otkrivanje Bluetooth uređaja na središnjem uređaju i pratite upute na središnjem uređaju.