Povezivanje pisača s operacijskim sustavom Windows 10
Povezivanje pisača s operacijskim sustavom Windows 10

Povezivanje pisača s operacijskim sustavom Windows 10

Prije dodavanja (odnosno uparivanja) uređaja s vezom Bluetooth na središnji uređaj provjerite je li uređaj koji želite upariti uključen i vidljiv.
Uređaj sa sustavom Windows možda treba biti opremljen adapterom za Bluetooth kako bi se mogao povezati s uređajem s tehnologijom Bluetooth. Pojedinosti potražite u korisničkom vodiču uređaja sa sustavom Windows.
Neki ključići za Bluetooth i uređaji ugrađeni u glavno računalo, koji nisu proizvodi tvrtke Microsoft, u upravljačkom programu imaju SAMO graničnu podršku za ispisivanje uparivanjem Secure Simple Paring (SSP) i za njih se čarobnjak
Add printer
(Dodavanje pisača) možda neće dovršiti na uobičajen način.
Kako biste pokrenuli SPP za „uređaj“ (pisač s tehnologijom Bluetooth koji instalirate), možda ćete morati pristupiti stavci
Bluetooth Devices
(Bluetooth uređaji) pod
Settings
(Postavke) sustava Windows.
Spojite pisač na lokalni pisač (USB, priključak za pisač), a nakon završetka instalacije, promijenite
Port
(Ulaz) u SPP (virtualni serijski priključak) serijski priključak.
 1. Pritisnite gumb
  Windows Start
  ( ), a zatim odaberite
  Settings
  (Postavke).
 2. Pritisnite
  Devices
  (Uređaji).
 3. Pritisnite
  Bluetooth
  .
  Ako na računalu nije instalirana veza Bluetooth, kategorija Bluetooth NE prikazuje se na popisu kategorija uređaja.
  Pisač se identificira serijskim brojem na ovdje prikazan način.
 4. Pritisnite ikonu pisača,a zatim pritisnite
  Pair
  (Upari).
  Pisač ispisuje pristupni kod.
 5. Usporedite pristupni kod s prikazanim na zaslonu. Ako se podudaraju, pritisnite
  Yes
  (Da).
Po dovršetku uparivanja status pisača mijenja se u „Connected“ (Povezan).