Povezivanje pisača s računalom
Povezivanje pisača s računalom

Povezivanje pisača s računalom

Pratite ove korake kako biste pisač povezali s računalom.
 1. Odaberite kako ćete povezati pisač.
  Pisač podržava sljedeće opcije i konfiguracije sučelja:
  • Sučelje univerzalne serijske sabirnice (USB 2.0) – standardno. Informacije o zahtjevima za kabele potražite u odjeljcima Zahtjevi za kabel sučelja, Universal Serial Bus (USB) sučelje i Universal Serial Bus (USB) sučelje.
  • Serijski priključak RS232 – standard kod pisača ZD621, a opcija za terensku nadogradnju kod pisača ZD421. Pogledajte Sučelje sa serijskim ulazom.
  • Ethernet/LAN – standard kod pisača ZD621, a opcija za terensku nadogradnju kod pisača ZD421. Informacije o zahtjevima za kabele potražite u odjeljcima Zahtjevi za kabel sučelja i Ethernet (LAN, RJ-45).
  • Interne veze Wi-Fi (802.11ac) i Bluetooth Classic 4.1 (kompatibilna s 3.0) – tvornički ugrađena opcija. Pogledajte Mogućnost bežičnog povezivanja vezom Wi-Fi i Bluetooth Classic.
   Pisači serije ZD tvrtke Zebra koji imaju opciju povezivanja vezom Wi-Fi podržavaju Bluetooth Low Energy (spora veza). Konfigurirati ih možete softverom Zebra Setup Utilities instaliranim na uređaju Android ili iOS.
  Obavezno pregledajte kabele i jedinstvene parametre za svako fizičko komunikacijsko sučelje pisača. Tako ćete pisač lakše postaviti s ispravnim postavkama. Detaljne upute za konfiguriranje mreže (Ethernet/Wi-Fi) i komunikacije Bluetooth potražite u Korisničkom priručniku za žične i bežične poslužitelje za ispisivanje i Vodiču za bežičnu vezu Bluetooth dostupne putem poveznica za informacije o proizvodu navedenima u poglavlju O ovom korisničkom priručniku.
 2. Isključite napajanje pisača.
 3. Željenom metodom povezivanja (USB, Ethernet/LAN, Wi-Fi ili Bluetooth) pisač povežite s računalom ili uređajem s kojim ćete upravljati pisačem.
 4. Pokrenite Zebra Setup Utilities (ZSU) na središnjem uređaju. Pogledajte Pokretanje programa Printer Installation Wizard (Čarobnjak za instaliranje pisača).
  Središnji uređaj može biti osobno ili prijenosno računalo s jednim od operacijskih sustava Windows navedenih u poglavlju Postavljanje u sustavu Windows, uređaj Android ili uređaj Apple. Podržane opcije za povezivanje pisača su žična/Ethernet, USB i bežična veza, Bluetooth Classic te Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE).
  Zebra Setup Utilities (ZSU) dizajnirani su kao pomoć pri instaliranju ovih sučelja. Korisnički priručnik za ZSU preuzmite na zebra.com/setup.
  S uključivanjem napajanja pisača pričekajte do upute u programu Installation Wizard (Čarobnjak za instalaciju). Prilikom priključivanja kabela sučelja sklopka napajanja treba biti u položaju OFF (isključeno). Kabel napajanja ukopčava se u izvor napajanja i u priključnicu za napajanje sa stražnje strane pisača PRIJE ukopčavanja ili iskopčavanja komunikacijskih kabela.
  Čarobnjak ZSU instalira upravljačke programe Zebra za sustav°Windows.
 5. Kad se u°čarobnjaku za instaliranje ZSU° prikaže upit, uključite napajanje pisača i pratite upute na zaslonu kako biste završili postavljanje pisača.