Serijsko sučelje
Serijsko sučelje

Serijsko sučelje

Pisač upotrebljava nul-modem (unakrsni) kabel za DTE komunikaciju. Odgovarajući kabel mora imati muški konektor s devet igala tipa D (DB-9P) na jednom kraju koji se uključuje u odgovarajući (DB-9S) serijski ulaz koji se nalazi sa stražnje strane pisača. Drugi kraj ovog kabela signalnog sučelja ukopčava se u serijski ulaz na glavnom računalu. Informacije o dijagramima ožičenja potražite u poglavlju Ožičenje priključka sučelja u ovom priručniku.
Postavke komunikacije serijskog ulaza između pisača i glavnog računala (obično osobnog računala) moraju se podudarati zbog pouzdane komunikacije. Bitovi u sekundi (ili brzina prijenosa) i kontrola protoka postavke su koje se najčešće mijenjaju.
Serijska komunikacija između pisača i glavnog računala može se postaviti:
 • ZPL naredbom
  ^SC
  .
 • ponovnim postavljanjem pisača na zadanu konfiguraciju.
Zadane tvorničke postavke za serijsku komunikaciju su:
 • 9600 bauda
 • Duljina riječi 8 bita
 • BEZ pariteta
 • 1 zaustavni bit
 • XON/XOFF
 • Kontrola protoka podataka softvera u glavnim sustavima koji se temelje na sustavu Windows
S pisačem nemojte upotrebljavati ključiće kabelskih adaptera RS-232 (DTE<=>DCE). Neki ključići pri uključivanju pisača mogu ometati rad glavnih uređaja s USB priključkom.