Pregled postavljanja pisača
Pregled postavljanja pisača

Pregled postavljanja pisača

Provjerite ovaj pregled i pripremite se za postavljanje prije početka fizičkog postavljanja pisača.
 • Najprije ugradite sve hardverske opcije. Pogledajte Ugradnja hardverskih opcija.
 • Stavite pisač na sigurno mjesto s pristupom napajanju gdje možete povezati kabele sučelja ili se može bežično povezati sa sustavom.
 • Ukopčajte pisač i izvor napajanja na uzemljeni izvor napajanja izmjeničnom strujom. Pogledajte Priključivanje pisača na izvor napajanja.
 • Odaberite i pripremite medije za pisač. Pogledajte Mediji.
 • Uložite medije. Pogledajte Ulaganje medija.
 • Uključite napajanje pisača.
 • Kalibrirajte pisač za medije. Pogledajte Izvođenje kalibracije medija SmartCal.
 • Ispišite Izvješće o konfiguraciji kako biste provjerili osnovni rad pisača. Pogledajte Probno ispisivanje s izvješćem o konfiguraciji.
 • Isključite napajanje pisača.
 • Odaberite način komunikacije s pisačem i upravljanja njime s pomoću žične ili bežične veze. Dostupne žične lokalne veze:
  • USB priključak
  • Serijski priključak (opcija dostupna za pisač)
  • Ethernet (LAN) (opcija dostupna za pisač)
 • Priključite kabel pisača u mrežu ili sustav glavnog računala, pazeći da napajanje pisača bude isključeno.
 • Započnite drugu fazu postavljanja pisača, obično Postavljanje u sustavu Windows.