Prepoznavanje stanja potrošene vrpce i oporavak
Prepoznavanje stanja potrošene vrpce i oporavak

Prepoznavanje stanja potrošene vrpce i oporavak

Kad pisač potroši vrpcu, upozorit će vas na to. To je dio normalnog ciklusa ispisivanja. Pratite ove korake kako biste zamijenili vrpcu i nastavili ispisivati.
  1. Otvorite pisač.
    Obično, kad pisač uđe u stanje potrošene vrpce, reflektivna vrpca (koju pisač upotrebljava za prepoznavanje stanja potrošene vrpce) izložena je na donjoj strani spremnika s vrpcom ili role s vrpcom. Provjerite je li i prednja rola s vrpcom/gornja rola također puna.
  2. Izvadite iskorištenu rolu s vrpcom ili spremnik s vrpcom s osovine za namatanje°i odložite je u otpad. Držite praznu jezgru vrpce (rolu) kako biste je mogli upotrijebiti za umetanje nove role s vrpcom.
  3. Umetnite novu rolu s vrpcom (ili umetnite novi spremnik s vrpcom ako je vaš pisač model koji ima spremnik s vrpcom).
  4. Za nastavak ispisivanja jednom pritisnite
    FEED
    (Ulaganje) (pomicanje).