Probno ispisivanje s izvješćem o konfiguraciji
Probno ispisivanje s izvješćem o konfiguraciji

Probno ispisivanje s izvješćem o konfiguraciji

Prije povezivanja pisača s računalom provjerite radi li pisač pravilno tako da ispišete konfiguracijsko izvješće.
Informacije u konfiguracijskim izvješćima mogu biti korisne tijekom instalacije i rješavanja problema pisača.
 1. Provjerite jesu li mediji (i vrpca, ako ispisujete na medije za toplinski prijenos) pravilno uloženi u pisač te je li gornji poklopac pisača zatvoren.
 2. Uključite napajanje pisača.
 3. Nakon što pisač prijeđe u stanje spremnosti za rad (indikator STATUS svijetli zeleno), istovremeno pritisnite i dvije sekunde zadržite
  FEED
  (Ulaganje) i
  CANCEL
  (Odustani) te ih zatim otpustite.
Ispisuju se izvješća o konfiguraciji pisača i mreže. Kad pisač prestane ispisivati izvješća, indikator STATUS počinje svijetliti zeleno.
Ako ne možete ispisati ova izvješća, pogledajte Rješavanje problema.