Umetanje vrpce za prijenos od 300 metara drugih proizvođača
Umetanje vrpce za prijenos od 300 metara drugih proizvođača

Umetanje vrpce za prijenos od 300 metara drugih proizvođača

Kako biste u pisač umetnuli vrpce za prijenos od 300 metara drugih proizvođača, trebate adapteri za jezgre vrpci tvrtke Zebra.
Minimalni zahtjevi za upotrebu vrpci od 300 metara drugih proizvođača s pisačem:
Unutarnji promjer jezgre (I.D.)
25,4 mm (1 inč, u rasponu od 1,004 do 1,016 inča)
Materijal unutar jezgre
Vlaknasta ploča (s tvrdim materijalima poput plastičnih jezgara ispravan rad možda NEĆE biti moguć)
Raspon širina vrpce
33 – 110 mm (1,3 – 4,3 inča)
Maksimalni vanjski promjer vrpce (O.D.)
66 mm (2,6 inča)
Upotrebom medija ili vrpce koji nisu iz proizvodnje tvrtke Zebra ili nemaju njezino odobrenje za upotrebu s pisačem tvrtke Zebra možete uzrokovati oštećenje pisača ili ispisne glave. Na kvalitetu slike također može utjecati:
 • slabe ili granične radne karakteristike vrpce (maksimalna brzina ispisivanja, formulacija tinte itd.)
 • pretvrd ili premekan materijal jezgre)
 • postavljena labava ili zategnuta jezgra vrpce ili jezgra vrpce koja prekoračuje vanjski promjer od 66 mm)
Adapteri će vam pomoći da poravnate vrpcu i jezgru sa središtem medija (i pisača). Oni imaju oprugu za blokiranje jezgre kako bi se aktivirale meke vlaknaste ploče unutar jezgre vrpce. Oni skaliraju, kako je izmjereno od središnje linije pisača, kad su montirani u pisač.
1
Središnja linija
2
Opruga za blokiranje jezgre
 1. Umetnite praznu jezgru vrpce na adapter za jezgru vrpce. Prazna jezgra vrpce mora biti jednake širine (ili veća) od role vrpce. Približno centrirajte jezgru nad središnjom linijom adaptera.
  Umjesto adaptera za jezgru vrpce i prazne jezgre vrpce drugog proizvođača možete upotrijebiti praznu jezgru vrpce tvrtke Zebra. S pisačem se isporučuje jedna prazna jezgra vrpce od 300 metara.
 2. Umetnite rolu vrpce drugog proizvođača na adapter za jezgru vrpce. Prilagodite prirubnicu adaptera na lijevoj strani i uvjerite se kako se vrpca odmotava sa stražnje strane role, kako je prikazano. Ugrubo centrirajte jezgru nad središnjom linijom (CL) adaptera.
  1
  Prirubnica°–°postavite na lijevu stranu
  2
  Vrpca s role silazi na stražnjoj strani
  Za maksimalnu širinu role od 110 mm (4,3 inča) centriranje nije potrebno.
  Za medije koji su uži od maksimalne širine, a široki minimalno 33 mm (1,3 inča) upotrijebite mjernu ljestvicu na jezgri adaptera kako biste poravnali role vrpce s medijem i pisačem.
  Širina = 110 mm (4,3 inča)
  Širina = 33 mm (1,3 inča)
 3. Postavite adapter s praznom jezgrom vrpce na osovine za namatanje, a adapter s rolom s vrpcom na donje osovine za dopremanje. Desna strana adaptera jezgre odgovara konusnom vrhu na objema oprugom zategnutim osovinama s desne strane. Nastavite gurati adapter na desnu osovinu i zakrenite ga na glavčine osovine s lijeve strane. Okrećite adaptere i glavčine dok se zarezi na prirubnici adaptera ne poravnaju i uskoče na krakove glavčine lijevih vretena.
 4. Tijekom postavljanja vrpce i praznih jezgri u prethodnom koraku, one se mogu pomaknuti iz centriranog položaja.
  • Provjerite jesu li vrpca role i prazna jezgra poravnati sa sredinom medija (naljepnice, papir, etikete itd.). Središnje linije na adapteru za jezgru vrpce upotrijebite kao vodilice za vraćanje u pravilne položaje.
  • Ako niste provjerili je li vrpca dovoljno široka za medije koji upotrebljavate, provjerite to sada. Kako biste zaštitili ispisnu glavu, vrpca ne smije biti šira od medija (ako širina uključuje podlogu ili poleđinu naljepnice).
 5. Pričvrstite vrpcu na jezgru za namatanje. Ako se na vodilici vrpce medija ne nalazi ljepljiva traka kao na vrpcama tvrtke Zebra, vrpcu za jezgru za namatanje pričvrstite s tankim komadom trake. Poravnajte vrpcu tako da se namata ravno na jezgru.
 6. Gornju stranu glavčine za namatanje vrpce zakrenite unatrag kako biste nategnuli vrpcu. Okrećite glavčinu za završno poravnavanje položaja za namatanje vrpce s rolom za dopremanje vrpce. Vrpcu treba namotati najmanje jedan i pol puta oko jezgre za namatanje vrpce.
 7. Provjerite jesu li mediji pravilno umetnuti i spremni za ispisivanje, a zatim zatvorite poklopac pisača.
 8. Ako je napajanje pisača uključeno, pritisnite gumb
  FEED
  (Ulaganje) za uvlačenje najmanje 20 cm (8 inča) medija radi zatezanja i uklanjanja nabora (ispravljanja vrpce) te poravnanja vrpce na vretenima.
 9. Promijenite postavku načina ispisivanja iz izravnog toplinskog ispisivanja u toplinski prijenos s pomoću upravljačkog programa pisača, aplikacijskog softvera ili naredbi za programiranje pisača.
  Pisač ne može ispisivati u načinu rada izravnog toplinskog ispisivanja i s umetnutim medijima za izravno toplinsko ispisivanje kad je umetnuta i vrpca. Pokušaj ispisivanja u načinu rada izravnog toplinskog ispisivanja s umetnutom vrpcom generira pogrešku ispisivanja s umetnutom vrpcom.
  Kad radnjama pisača upravljate s programiranjem u ZPL-u...
  Pogledajte naredbu za ZPL II (
  ^MT
  za vrstu medija i pratite upute iz Vodiča za ZPL programiranje).
  Kad radnjama pisača upravljate u načinu rada za stranicu za EPL...
  Pogledajte mogućnosti naredbe za EPL (
  O
  ) i pratite upute iz Vodiča za programere u načinu rada za stranicu za EPL).
 10. Kako biste potvrdili promjenu načina rada iz izravnog toplinskog ispisivanja u ispisivanje toplinskim prijenosom, ispišite izvješće o konfiguraciji. Upute o ispisivanju tog izvješća potražite u odjeljku Ispisivanje izvješća o konfiguraciji pisača i mreže (samotestiranje – gumb CANCEL (Odustani)).
  PRINT METHOD
  (Metoda ispisivanja) na izvješću o statusu konfiguracije pisača trebala bi biti
  THERMAL-TRANS
  (Toplinski prijenos).