Podešavanje pomičnog senzora za crne oznake ili zareze
Podešavanje pomičnog senzora za crne oznake ili zareze

Podešavanje pomičnog senzora za crne oznake ili zareze

Za prepoznavanje crnih oznaka traže se površine bez odsjaja poput crnih oznaka, crnih crta, zareza ili otvora na poleđini medija koje ne reflektiraju zraku senzora blisku infracrvenom zračenju natrag do detektora senzora. Svjetlo senzora i njegov detektor crnih oznaka nalaze se jedan pokraj drugog ispod poklopca senzora.
  1. Postavite strelicu za poravnanje pomičnog senzora na sredinu crne oznake ili zareza na donjoj strani medija.
  2. Provjerite jeste li poravnali senzor što dalje od ruba medija, na mjestu na kojem će 100 % prozora senzora biti usmjereno na područje crne oznake.
    Medij se prilikom ispisivanja može pomaknuti ±1 mm s jedne na drugu stranu (uslijed varijacija medija i oštećenja ruba uslijed rukovanja). Zarezi na bočnoj strani medija također se mogu oštetiti.