1. vježba: kopirajte datoteke na izbrisivi USB pogon i provedite USB zrcaljenje
1. vježba: kopirajte datoteke na izbrisivi USB pogon i provedite USB zrcaljenje

1. vježba: kopirajte datoteke na izbrisivi USB pogon i provedite USB zrcaljenje

 1. Na izbrisivom USB pogonu izradite sljedeće:
  • Mapu naziva
   Zebra
  • U toj mapi tri podmape:
   • appl
   • commands
   • files
 2. U mapu
  /appl
  stavite kopiju najnovijih programskih datoteka za svoj pisač.
  Izbjegavajte podvlake u nazivima datoteka. Neke funkcije možda NEĆE pravilno funkcionirati ako naziv datoteke sadrži podcrtu. Umjesto toga upotrijebite točke.
 3. U mapu
  /files
  smjestite sljedeću datoteku:
  ZEBRA.BMP
 4. U mapu
  /commands
  smjestite sljedeće datoteke:
  SAMPLELABEL.TXT
  i
  LOGO.ZPL
  .
 5. Umetnite izbrisivi USB pogon u USB ulaz na prednjoj strani pisača.
 6. Pratite korisničko sučelje i pričekajte sljedeće:
  • Ako se programske datoteke na izbrisivom USB pogonu razlikuju od instaliranih na pisaču, programske datoteke preuzimaju se na pisač. Pisač se potom ponovo pokreće i ispisuje naljepnicu s konfiguracijom pisača (ako na izbrisivom USB pogonu nema programskih datoteka ili je verzija programskih datoteka ista, pisač preskače ovu radnju).
  • Pisač preuzima datoteke u mapu
   /files
   i nakratko prikazuje na zaslonu, a u slučaju pisača s dodirnim zaslonom u boji, nazive datoteka koje se preuzimaju na pisač s USB pogona.
  • Pisač izvodi sve datoteke koje ste dodali u mapu
   /commands
   .
  • Pisač se ponovo pokreće i zatim prikazuje poruku
   MIRROR PROCESSING FINISHED.
 7. Izvadite USB izbrisivi pogon iz pisača.
1. vježba: informacije za napredne operatere
Pogledajte Vodič za ZPL programiranje za detaljnije informacije o ovim naredbama.
Omogućavanje/onemogućavanje zrcaljenja:
! U1 setvar "usb.mirror.enable" "value" —
Values
: "on" or "off"
Omogućavanje/onemogućavanje automatskog zrcaljenja do kojeg dolazi prilikom umetanja izbrisivog USB pogona u USB ulaz:
! U1 setvar "usb.mirror.auto" "value" —
Values:
"on" or "off"
Broj ponovnih pokušaja postupka zrcaljenja – navedite broj ponovljenih pokušaja postupka zrcaljenja u slučaju neuspjeha:
! U1 setvar "usb.mirror.error_retry" "value" —
Values:
0 to 65535
Promjena staze datoteke s USB-a – ponovo programirajte lokaciju datoteke koju pisač pretražuje za dohvaćanje datoteka s USB memorije tijekom postupka zrcaljenja:
! U1 setvar "usb.mirror.appl_path" "new_path" — Default: "zebra/appl"
Promjena staze datoteke na USB – ponovo programirajte lokaciju datoteke na koju pisač sprema datoteke na USB memoriji tijekom postupka zrcaljenja:
! U1 setvar "usb.mirror.path" "path" —
Default:
"zebra"
Omogućavanje/onemogućavanje USB ulaza:
! U1 setvar "usb.host.lock_out" "value" —
Values:
"on" or "off"