3. vježba: Kopiranje datoteka na izbrisivi USB pogon i s njega
3. vježba: Kopiranje datoteka na izbrisivi USB pogon i s njega

3. vježba: Kopiranje datoteka na izbrisivi USB pogon i s njega

Opcija kopiranja datoteke s USB-a omogućuje kopiranje datoteka s USB uređaja za pohranu podataka u izbrisivu memoriju pisača E:.
 1. Datoteke navedene u nastavku kopirajte u korijenski direktorij izbrisivog USB pogona (datoteke se ne smiju stavljati u podmapu).
  • Datoteka 7:
   KEYBOARDINPUT.ZPL
  • Datoteka 8:
   SMARTDEVINPUT.ZPL
 2. Umetnite izbrisivi USB pogon u USB ulaz na prednjoj strani pisača.
 3. Na zaslonu pisača dodirnite
  Menu
  (Izbornik) na početnom zaslonu pisača.
 4. Dodirnite
  Menu (Izbornik)
  Storage (Pohrana)
  USB
  Copy: Files to Printer (Kopiranje: datoteke na pisač)
  .
  Na pisaču se prikazuje popis dostupnih datoteka.
 5. Dodirnite okvir pokraj datoteka koje želite kopirati. Možete i odabrati
  Select All
  (Odaberi sve).
 6. Dodirnite kvačicu kako biste kopirali odabrane datoteke.
 7. Izvadite izbrisivi USB pogon iz USB ulaza.
  Pisač pohranjuje datoteku u memoriju
  E:
  .
 8. Sada možete kopirati datoteke s pisača na USB izbrisivi pogon s pomoću izbornika
  Menu (Izbornik)
  Storage (Pohrana)
  USB
  Copy: Files to USB (Kopiranje: datoteke na USB)
  .
Opcija
Select All
(Odaberi sve) dostupna je za kopiranje svih datoteka pohranjenih na pisaču na izbrisivi USB pogon. Svaka datoteka s nastavkom
.ZPL
koja se kopira na USB pogon naknadno će se obraditi tako da se njezin sadržaj može poslati pisaču na uobičajeno izvršenje.