Upotreba USB ulaza i NFC (Near Field Communication) mogućnosti
Upotreba USB ulaza i NFC (Near Field Communication) mogućnosti

Upotreba USB ulaza i NFC (Near Field Communication) mogućnosti

Značajka Zebra Print Touch omogućuje vam da prislonite uređaj sa sustavom Android koji ima omogućenu komunikaciju bliskog polja (Near Field Communication – NFC), kao što je pametni telefon ili tablet, uz logotip NFC na pisaču kako biste uparili uređaj i pisač. Ova značajka omogućuje upotrebu uređaja za pružanje informacija koje se od vas traže i zatim ispisivanje naljepnice s pomoću tih informacija.
Neki uređaji možda neće podržavati komunikaciju NFC s pisačem dok ne podesite njihove postavke. Ako naiđete na poteškoće, za više informacija obratite se davatelju usluge ili proizvođaču pametnog uređaja.
Lokacija za Print Touch (pasivni NFC)