Podešavanje kvalitete ispisivanja
Podešavanje kvalitete ispisivanja

Podešavanje kvalitete ispisivanja

Na kvalitetu ispisa utječe kombinacija postavke topline (ili gustoće) za ispisnu glavu, brzine ispisivanja i uloženog medija. Eksperimentirajte s ovim postavkama kako biste pronašli optimalnu kombinaciju za svoju primjenu.
Kvalitetu ispisivanja možete postaviti s pomoću čarobnjaka
Configure Print Quality
(Konfiguriranje kvalitete ispisa) u Zebra Setup Utilities.
Ispišite izvješće o kvaliteti ispisa s pomoću funkcije samotestiranja (gumb FEED (Ulaganje)) i dobit ćete niz naljepnica koje će vam pomoći utvrditi postavke zatamnjenosti i brzine ispisivanja kako biste optimizirali opću kvalitetu ispisivanja i crtičnog koda. Upute o ispisivanju tog izvješća potražite u odjeljku Ispisivanje izvješća o kvaliteti ispisa (samotestiranje – gumb FEED (Ulaganje)).
Prije podešavanja postavki provjerite postavke za medije na pisaču tako da ispišete izvješće s konfiguracijom pisača. Pogledajte Ispisivanje izvješća o konfiguraciji pisača i mreže (samotestiranje – gumb CANCEL (Odustani)).
 1. Kako biste podesili postavku zatamnjenost (ili gustoće), upotrijebite jednu od sljedećih metoda:
  • Upotrijebite ZPL naredbu za postavljanje zatamnjenosti (
   ~SD
   ). Pojedinosti potražite u Vodiču za ZPL programiranje koji možete preuzeti na zebra.com/manuals.
 2. Brzinu ispisivanja podesite jednom od sljedećih načina:
  • aplikacijskim softverom kao što je ZebraDesigner koji se može preuzeti na zebra.com/zebradesigner.
  • ZPL naredbom za brzinu ispisivanja (
   ^PR
   ). Pojedinosti potražite u Vodiču za ZPL programiranje koji možete preuzeti na zebra.com/manuals.
  Proizvođači medija mogu preporučiti posebne postavke brzine za svoje medije. Preporučena brzina može biti niža od maksimalne postavke brzine pisača.
 3. Kako biste smanjili maksimalnu udaljenost koju će automatska detekcija vrste medija provjeriti, upotrijebite ZPL naredbu za maksimalnu duljinu naljepnice (
  ^ML
  ).
  Najmanja udaljenost treba biti ne manje od dvije duljine najdulje naljepnice koja se ispisuje. Ako je najveća naljepnica koja se ispisuje duga 2 – 6 inča, prepoznavanje maksimalne duljine naljepnice (medija) može se sa zadane duljine od 39 inča smanjiti na 12 inča.