Postavljanje premosnika načina za oporavak od prekida napajanja
Postavljanje premosnika načina za oporavak od prekida napajanja

Postavljanje premosnika načina za oporavak od prekida napajanja

Pisač možete konfigurirati da se sam, bez nadzora i intervencije rukovatelja, ponovo pokrene nakon prekida napajanja tako da ga postavite na ovaj način rada.
Način rada za oporavak od prekida napajanja dostupan je SAMO kod pisača koji imaju instaliran modul za povezivanje pisača.
Moduli za povezivanje pisača imaju premosnik za oporavak od prekida napajanja. Premosnik je isključen prema zadanim postavkama. Ako premosnik postavite na uključivanje, pisač možete postaviti da se automatski uključi kad se ukopča u aktivni izvor napajanja izmjeničnom strujom (napajanje pisača uključeno).
Pražnjenje elektrostatičke energije koja se akumulira na površini ljudskog tijela ili na drugim površinama može oštetiti ili uništiti ispisnu glavu ili elektroničke komponente koje se upotrebljavaju u ovom uređaju. Tijekom rada s ispisnom glavom ili drugim elektroničkim komponentama morate se pridržavati sigurnosnih procedura za elektrostatički naboj.
  1. Iskopčajte utikač istosmjerne struje i sve priključke sučelja iz stražnje strane pisača.
  2. Odvojite vratašca za pristup modulu i modul za povezivanje. Pogledajte Vađenje modula za povezivanje pisača s uputama za pisače ZD421.
    Koraci za odvajanje modula za pisače ZD621 slični su onima za pisače ZD421.
  3. Pomaknite premosnik AUTO (automatski) (način rada za oporavak od prekida napajanja) iz položaja OFF (isključeno) u položaj ON (uključeno).
  4. Ponovo umetnite modul za povezivanje i vratite vratašca za pristup modulu. Pogledajte Ugradnja unutarnjeg Ethernet (LAN) modula ili Ugradnja modula serijskog priključka.
    Postupci za ugradnju modula za povezivanje jednaki su za pisače ZD621 i ZD421.
  5. Ponovo priključite utikač istosmjerne struje i kabele sučelja na pisač.