Upotreba opcije dispenzera naljepnica
Upotreba opcije dispenzera naljepnica

Upotreba opcije dispenzera naljepnica

Dispenzer naljepnica omogućuje vam ispisivanje naljepnica i automatsko uklanjanje materijala poleđine (podloga/mreža) prije dispenziranja naljepnice. Ako ispisujete više naljepnica i pisač je programiran sukladno tome, pisač ispisuje i dispenzira sljedeću naljepnicu nakon što uklonite već ispisanu i dispenziranu, odlijepljenu naljepnicu.
Kako biste upotrijebili način rada dispenziranja naljepnica, upotrijebite upravljački program pisača za Windows ili čarobnjak „Configure Printer Settings” (Konfiguracija postavki pisača) u programu Zebra Setup Utilities kako biste postavku Media Handling (Rukovanje medijima) na pisaču postavili na Peel-Off (Odljepljivanje).
Pisač možete konfigurirati i za dispenziranje naljepnica slanjem naredbi za programiranje. Ako upotrebljavate ZPL, upotrijebite sljedeći naredbeni niz:
 • ^XA ^MMP ^XZ
 • ^XA ^JUS ^XZ
 1. Uložite naljepnice u pisač. Zatvorite pisač i pritišćite
  FEED
  (Ulaganje) dok minimalno 100 mm (4 inča) naljepnica ne izađe iz pisača. Naljepnice ostavite na podlozi.
 2. Podignite podlogu preko gornje strane pisača, a zatim zlatni zasun na sredini vratašaca dispenzera povucite od pisača.
 3. Umetnite podlogu naljepnice između vratašaca dispenzera i kućišta pisača.
 4. Zatvorite vratašca dispenzera dok vučete kraj podloge naljepnica.
 5. Jednom ili više puta pritisnite i otpustite
  FEED
  (Ulaganje) (pomicanje) dok se ne prikaže naljepnica koju možete ukloniti.
 6. Tijekom ispisivanja pisač će odlijepiti pozadinu i izbaciti jednu naljepnicu. Izvadite naljepnicu iz pisača kako biste omogućili ispisivanje sljedeće naljepnice.
  Ako naredbom za programiranje pisača niste aktivirali senzor uzimanja naljepnice radi prepoznavanja uklanjanja dispenzirane (odlijepljene) naljepnice, ispisane naljepnice mogu se slagati jedna na drugu i uzrokovati blokiranje mehanizma.