Problem: zadatak za naljepnice poslan je, nema prijenosa podataka
Problem: zadatak za naljepnice poslan je, nema prijenosa podataka

Problem: zadatak za naljepnice poslan je, nema prijenosa podataka

Format naljepnice poslan je pisaču, ali nije prepoznat. Indikator PODATAKA ne bljeska.
Komunikacijski parametri nisu točni.
Mogući uzroci i rješenja:
  • Provjerite upravljački program pisača i softverske postavke za komunikaciju (ako je primjenjivo).
  • Samo serijski priključak: provjerite postavke pisača za protokol razmjene i serijski priključak. Postavka koja se upotrebljava mora odgovarati onoj koju upotrebljava glavni uređaj. Zadane postavke pisača za serijski priključak potražite u odjeljku Sučelje sa serijskim ulazom.
  • Serijski kabel koji pokušavate upotrijebiti možda nije standardni DTE ili DCE tip kabela, oštećen je ili je predugačak prema specifikacijama RS-232 serijskih ulaza. Pogledajte Sučelje sa serijskim ulazom.