Problem: baterija prikazuje crveni indikator
Problem: baterija prikazuje crveni indikator

Problem: baterija prikazuje crveni indikator

Baterija je u kvaru.
Mogući uzroci i rješenja:
  • Baterija je previše vruća ili previše hladna. Pričekajte da se baterija ohladi, odnosno ugrije na sobnu temperaturu pa ponovo provjerite napunjenost baterije.
  • Baterija je možda dosegla kraj vijeka trajanja. Izvadite bateriju iz pisača i punjenjem provjerite status punjenja.
  • Možda se pokvarila komponenta baterije. Zamijenite bateriju.