Problem: postavke su izgubljene ili se ignoriraju
Problem: postavke su izgubljene ili se ignoriraju

Problem: postavke su izgubljene ili se ignoriraju

Neki su parametri netočno postavljeni.
Mogući uzroci i rješenja:
 • Postavke pisača promijenjene su bez njihova spremanja. ZPL naredba
  ^JU
  nije upotrijebljena za spremanje konfiguracije prije isključivanja pisača. Isključite i ponovo uključite pisač kako biste provjerili jesu li postavke pravilno spremljene.
 • Naredbe formata/obrasca naljepnica ili naredbe poslane izravno pisaču imaju pogreške sintakse ili su nepravilno upotrijebljene.
  • Naredba za programske datoteke isključila je mogućnost promjene parametara.
  • Naredba programskih datoteka vratila je parametar na zadanu postavku.
  U Vodiču za ZPL programiranje provjerite način upotrebe naredbe i sintaksu. Vodič je dostupan na stranicama podrške koje su navedene u poglavlju O ovom korisničkom priručniku.
 • Znakovi za prefiks i za razdvajanje postavljeni u pisaču ne odgovaraju onima u formatu naljepnica. Provjerite jesu li ZPL postavke programiranja za postavke Kontrola, Naredba i Razdjelnik pravilne za softversko okruženje vašeg sustava. Ispišite izvješće o konfiguraciji ili upotrijebite izbornik Jezik na zaslonu (ako postoji) za ove tri stavke izbornika i usporedite ih s naredbama na formatu/obrascu naljepnica koje pokušavate ispisati. Pogledajte Probno ispisivanje s izvješćem o konfiguraciji, System (Sustav) > Language (Jezik) i ZPL konfiguracija.
 • Glavna logička ploča možda ne radi pravilno. Programske su datoteke neispravne ili pisač treba servis.
  • Vratite pisač na zadane tvorničke postavke. Pogledajte System (Sustav) > Settings (Postavke) > Restore Defaults (Vraćanje zadanih postavki) ili upotrijebite Zebra Setup Utility i odaberite
   Open Printer Tools (Otvori alate pisača)
   Action (Radnja)
   Load printer defaults (Učitaj tvornički zadane postavke)
   .
  • Ponovo učitajte programske datoteke pisača. Pogledajte Ažuriranje programskih datoteka pisača.
  • Ako se pisač ne oporavi od ove pogreške, pozovite servisnog tehničara. Ovo nije stavka koju može servisirati korisnik.