Problem: razdvojene naljepnice ponašaju se kao kontinuirane naljepnice
Problem: razdvojene naljepnice ponašaju se kao kontinuirane naljepnice

Problem: razdvojene naljepnice ponašaju se kao kontinuirane naljepnice

Pisač nije kalibriran za medije koje upotrebljavate ili je pisač konfiguriran za kontinuirane medije.
Mogući uzroci i rješenja:
Postavite pisač za odgovarajuću vrstu medija (s prazninama/urezima, kontinuirani ili s oznakama) i po potrebi ga kalibrirajte. Pogledajte Izvođenje kalibracije medija SmartCal. Ako je potrebno, upotrijebite Print (Ispisivanje) > Sensors (Senzori) > Manual Calibration (Ručna kalibracija) kako biste ručno kalibrirali pisač za vrstu medija koje upotrebljavate.
Na pisačima ZD621 s dodirnim zaslonom u boji provjerite i postavite vrstu medija tako da pristupite Print (Ispisivanje) > Print Quality (Kvaliteta ispisivanja) > Label Type (Vrsta naljepnice).