Upozorenje: Pogreška rezača
Upozorenje: Pogreška rezača

Upozorenje: Pogreška rezača

Oštrica rezača zapinje i ne pomiče se pravilno.
Upozorenje indikatora statusa:
Upozorenje na zaslonu:
Mogući uzroci i rješenja:
Mediji, ljepilo ili strani predmet sprječava rad oštrice rezača. Pisač isključite tako što ćete pritisnuti i pet sekundi zadržati
POWER
(Napajanje). Pričekajte da se pisač potpuno isključi, a zatim ga uključite. Ako se pisač ne oporavi od ove pogreške, zatražite pomoć servisnog tehničara.
U jedinici rezača nema dijelova koje korisnik može sam servisirati. Nikad nemojte uklanjati poklopac rezača (okvir). Nikad nemojte pokušavati umetnuti strane predmete ili prste u mehanizam rezača.
Upotreba neodobrenih alata, štapića s vatom, otapala (uključujući alkohol) itd. može oštetiti rezač, skratiti mu vijek trajanja ili uzrokovati njegov zastoj.