Upozorenje: ponestalo je memorije
Upozorenje: ponestalo je memorije

Upozorenje: ponestalo je memorije

Podaci se ne mogu pohraniti na navedenu memorijsku lokaciju. Postoje četiri vrste memorije: Za grafiku, format, bitmape i font. Nema dovoljno memorije za izvršavanje funkcije navedene u drugom retku poruke o pogrešci.
Upozorenje indikatora statusa:
Upozorenje na zaslonu:
Mogući uzroci i rješenja:
Nema dovoljno memorije za izvršavanje funkcije navedene u drugom retku poruke o pogrešci.
  • Oslobodite dio memorije pisača prilagodbom formata naljepnica ili parametara pisača kako biste smanjili područje ispisa.
  • Uklonite grafike, fontove ili formate koji se ne upotrebljavaju.
  • Pazite da se podaci ne usmjeravaju na uređaj koji nije ugrađen ili nije dostupan.