Upozorenje: preniska temperatura ispisne glave
Upozorenje: preniska temperatura ispisne glave

Upozorenje: preniska temperatura ispisne glave

Radna temperatura ispisne glave preniska je za pravilno ispisivanje.
Upozorenje indikatora statusa:
Upozorenje na zaslonu:
Mogući uzroci i rješenja:
  • Temperatura okoline na lokaciji pisača nalazi se ispod navedenog raspona radne temperature. Isključite pisač i premjestite ga na topliju lokaciju te pričekajte neko vrijeme da se zagrije. Na i u pisaču se može kondenzirati vlaga ako se temperatura prebrzo promijeni.
  • Neispravan termistor ispisne glave. Pisač isključite tako da pritisnete i pet sekundi zadržite
    POWER
    (Napajanje). Pričekajte da se pisač potpuno isključi, a zatim ga uključite. Ako se pisač ne oporavi od ove pogreške, pozovite servisnog tehničara.