Ugradnja hardverskih opcija
Ugradnja hardverskih opcija

Ugradnja hardverskih opcija

U ovom odjeljku nalaze se upute za ugradnju modula za povezivanje s uobičajenim mrežama i opcija za rukovanje medijima dostupnih za upotrebu s pisačem.
Kako biste pojednostavili i ubrzali postupak postavljanja, sve module za povezivanje i opcije za rukovanje medijima ugradite prije postavljanja i prve upotrebe pisača.
Izričito preporučujemo da nakon dodavanja hardverskih opcija pisača ažurirate programske datoteke pisača. Mnoge od tih opcija imaju interne programske datoteke koje zahtijevaju instalaciju najnovijih programskih datoteka na pisaču. Upute potražite u odjeljku Ažuriranje programskih datoteka pisača.