Moduli za povezivanje pisača
Moduli za povezivanje pisača

Moduli za povezivanje pisača

Moduli za povezivanje lako se mogu ugraditi bez upotrebe alata.
Pražnjenje elektrostatičke energije koja se akumulira na površini ljudskog tijela ili na drugim površinama može oštetiti ili uništiti ispisnu glavu ili elektroničke komponente koje se upotrebljavaju u ovom uređaju. Tijekom rada s ispisnom glavom ili drugim elektroničkim komponentama morate se pridržavati sigurnosnih procedura za elektrostatički naboj.

Premosnik načina rada za oporavak od prekida napajanja (isključeno prema zadanoj postavci)

Svi moduli za povezivanje pisača imaju premosnik za oporavak u slučaju prekida rada koji je prema zadanoj postavci postavljen u položaj za isključivanje.
Kad je premosnik postavljen na položaj za uključivanje, pisač će se automatski uključiti kad se ukopča u aktivan izvor napajanja izmjeničnom strujom. Upute o aktivaciji načina rada potražite u odjeljku Postavljanje premosnika načina za oporavak od prekida napajanja.
Način rada za oporavak od prekida napajanja dostupan je SAMO kod pisača koji imaju instaliran modul za povezivanje pisača.
Pogledajte i gumb
POWER
(Napajanje) – način rada za oporavak od prekida napajanja u odjeljku Standardne kontrole sučelja kako biste pronašli informacije o ponašanju pisača prilikom uključivanja/isključivanja kad je premosnik postavljen u položaj za uključivanje.