Pristup utoru modula za povezivanje
Pristup utoru modula za povezivanje

Pristup utoru modula za povezivanje

Slijedite ove upute kako biste pristupili utoru modula za povezivanje.
  1. Iskopčajte utikač istosmjerne struje iz stražnje strane pisača.
  2. Otvorite vratašca za pristup modulu tako da vrškom prsta pritisnete gornji dio vratašaca prema dolje.
    Time ćete otpustiti zasun.
  3. Povucite vratašca dalje od pisača i dolje kako biste ih odvojili.