Ugradnja unutarnjeg Ethernet (LAN) modula
Ugradnja unutarnjeg Ethernet (LAN) modula

Ugradnja unutarnjeg Ethernet (LAN) modula

Slijedite ove upute kako biste ugradili Ethernet (LAN) modul.
  1. Uz iskopčan utikač za istosmjernu struju i odvojena pristupna vratašca modula, gurnite Ethernet modul u pisač. Polako, ali čvrsto gurajte elektroničku karticu sve dok kartica ne prođe unutarnji rub pristupnih vratašaca.
  2. Poravnajte dno poklopca vrata Ethernet priključka s donjim rubom otvora za pristup modulu, a zatim povucite vrata prema gore i zatvorite poklopac.
    1
    Ethernet priključak (RJ-45)
    Kako bi se osigurale najbolje performanse pisača, ažurirajte programske datoteke pisača nakon ugradnje opcija ili odmah nakon početnog postavljanja pisača. Pogledajte Ažuriranje programskih datoteka pisača.