Kućište vrpce dvostrukog kapaciteta°– držači role s vrpcom
Kućište vrpce dvostrukog kapaciteta°– držači role s vrpcom

Kućište vrpce dvostrukog kapaciteta°– držači role s vrpcom

1
Osovine za namatanje
2
Osovine za dopremanje (cijele role s vrpcom)