Opcije za napajanje pisača
Opcije za napajanje pisača

Opcije za napajanje pisača

Umjesto izvora napajanja koji se isporučuje s pisačem, možete upotrebljavati jednu od dvije tvornički instalirane priključene opcije napajanja – priključenu bazu za napajanje ili baterijsku bazu. Obje se lako mogu pričvrstiti na pisač s pomoću vijaka.