Priključena baterijska baza i baterija
Priključena baterijska baza i baterija

Priključena baterijska baza i baterija

Pisač s ugrađenom baterijskom bazom
1
Baza za baterijsko napajanje
2
Indikatori statusa i punjenja baterije
1
Sučelje napajanja
3
Gumb Battery Control (Upravljanje baterijom)
2
Ulaz za napajanje
Baterija spremna za ugradnju (lijevo) i pisač s ugrađenom baterijom (desno)
1
Zasun baterije
Za punjenje baterije potreban je izvor napajanja pisača ili drugi odobreni izvor napajanja tvrtke Zebra. Baterija se može puniti, provjeriti i konfigurirati za pohranu, a da nije priključena na pisač.