Разчитане на NFC карти
Разчитане на NFC карти

Разчитане на NFC карти

Таблетът поддържа разчитане на NFC карти. NFC антената се намира на гърба на таблета под логото на NFC.
При отворено приложение, поддържащо NFC. доближете NFC картата към антената. В зависимост от приложението звукова или визуална индикация указва успешно разчитане на картата.