Ostala održavanja pisača
Ostala održavanja pisača

Ostala održavanja pisača

Osim navedenih u ovom odjeljku, ne postoje drugi postupci održavanja na razini korisnika. Bateriju za stvarno vrijeme (Real-Time Clock, RTC), osigurače pisača ili osigurače napajanja u ovom pisaču nije moguće servisirati.

Baterija RTC

Pisač sadrži sat stvarnog vremena (RTC). Predviđeni vijek trajanja baterija je približno deset (10) godina, a korisnik je ne može zamijeniti. Za zamjenu sklopovske pločice obratite se ovlaštenom servisnom tehničaru tvrtke Zebra.
Slaba ili prazna bateriju prepoznaje se po stalnom kašnjenju vremenskog otiska pisača. Zamjenu baterije mora obaviti kvalificirani servisni tehničar. Baterija se zamjenjuje samo baterijom s odobrenjem tvrtke Zebra.
Baterije reciklirajte sukladno lokalnim smjernicama i propisima. Prilikom odlaganja (ili spremanja) bateriju zamotajte kako bi se izbjegao kratki spoj.
Bateriju NEMOJTE zagrijavati, rastavljati ili bacati u vatru.
Bateriju NEMOJTE kratko spajati. Kratak spoj na bateriji može uzrokovati razvoj topline, požara ili pucanje.

Osigurači

Pisač ili napajanje ne sadrže zamjenjive osigurače.