Čišćenje senzora
Čišćenje senzora
View content for :
Product:

Čišćenje senzora

Senzor se (uobičajeno) čisti uklanjanjem prašine.
Na senzoru medija može se nakupiti prašina. Prašinu ispušite ili je nježno uklonite mekom krpom.
Prašinu nemojte uklanjati kompresorom zraka. Kompresori unose vlagu, fini pijesak i mazivo, čime možete onečistiti pisač.
Pri neuobičajenim upotrebama medija ili u neuobičajenim radnim okruženjima ljepljive čestice i zrakom prenošene tvari mogu prekriti ili premazati optičke komponente.
  1. Očistite prozor pomičnog senzora (1). Pažljivo obrišite prašinu ili upotrijebite limenku komprimiranog zraka; ako je potrebno, za brisanje prašine upotrijebite suhi štapić s vatom. Ako ostanu ostaci ljepila ili druga onečišćenja, očistite vatom natopljenom alkoholom.
    Prikazuje čišćenje pomičnog senzora
  2. Suhom vatom uklonite sva onečišćenja preostala nakon prvog čišćenja.
  3. Ponavljajte korake 1 i 2 sve dok sa senzora ne uklonite sva onečišćenja i tragove.
  4. Limenkom komprimiranog zraka ispušite sklop gornjeg senzora mreže (praznina) (1) ispod glave pisača. Ljepilo i druga onečišćenja koja nisu u prahu po potrebi razgradite vatom natopljenom u alkohol. Suhom vatom uklonite sva onečišćenja preostala nakon prvog čišćenja.
    Prikazuje čišćenje gornjeg dijela senzora ispod kliznog kućišta vrpce.