Problem: postavke su izgubljene ili se ignoriraju
Problem: postavke su izgubljene ili se ignoriraju

Problem: postavke su izgubljene ili se ignoriraju

Stanje

Neki parametri programiranja nisu pravilno postavljeni.

Uzrok: izgubljene su postavke pisača/formata koje nisu spremljene

Postavke pisača promijenjene su bez njihova spremanja.

Rješenje: spremite postavke pisača/formata

Interna podrška za pisač
 1. ZPL naredba
  ^JU
  nije upotrijebljena za spremanje konfiguracije prije isključivanja pisača. Isključite i ponovo uključite pisač kako biste provjerili jesu li postavke spremljene.

Uzrok: netočna sintaksa naljepnice

Naredbe formata/obrasca naljepnica ili naredbe poslane izravno pisaču imaju pogreške sintakse ili su nepravilno upotrijebljene.
 • Interna naredba ili druga radnja isključila je mogućnost promjene parametra.
 • Interna naredba ili druga radnja vratila je parametar na zadanu postavku.

Rješenje: spremite postavke pisača/formata

Interna podrška za pisač
 • Ponovo postavite postavke pisača. Ponekad je korisno ponovo postaviti pisač na tvornički zadane vrijednosti.
 • Ažurirajte programske datoteke pisača u slučaju oštećenja memorije.
 • Provjerite sintaksu formata naljepnica.
  Više informacija o programiranju pisača i naljepnica potražite u Vodiču za ZPL programere na zebra.com/manuals.